Hoe het allemaal begon

Klik hier voor de video van RTV Drenthe: Grote protestactie zwembad De Zwaoi in Valthermond

 

 

Na het schokkende bericht dat de gemeente Borger-Odoorn uit bezuinigingsoverwegingen voornemens is het zwembad in Valthermond te sluiten, heeft een aantal inwoners van Valthermond zich verenigd in het actiecomité Tot Behoud van Zwembad De Zwaoi!! Op 28 juni kwam de voorgenomen sluiting van het zwembad aan de orde tijdens een gemeenteraadsvergadering. Na een protestactie door de ochtendzwemmers en een betoog door het actiecomité tijdens dit overleg heeft de raad toegezegd het dorp de kans en de tijd te gunnen met ideeën te komen om sluiting van het bad te voorkomen.

Tijdens de jaarmarkt hebben we gepeild of er vanuit de bevolking draagvlak is om het zwembad financieel of in natura te ondersteunen. De reacties waren hartverwarmend. Door jong en oud is aangegeven dat sluiting van het zwembad een zware aderlating voor Valthermond zal zijn. Niet zo heel erg verwonderlijk, is het immers niet dankzij de inwoners geweest dat het zwembad indertijd is gerealiseerd? Ons zwembad heeft tot op heden een hele belangrijke sociale en sportieve functie voor jong tot oud binnen onze gemeenschap en de nabije omgeving.

 

Ons idee is een dorpsbedrijf op te richten dat de exploitatie van

het zwembad (deels of geheel) gaat overnemen, met ruimte voor participatie van lokale ondernemers, verenigingen/stichtingen en scholen. Een zwembad voor en door de inwoners. Medio oktober gaat het actiecomité de gemeenteraad een gedegen plan overhandigen waarin de focus ligt op kostenreductie en inkomstenverhoging. In de tussenliggende tijd zijn we met diverse betrokkenen in overleg om de kansen voor het zwembad nader uit te werken.

 

 

 

Gedicht Jan Ottens 

Het zal toch nait woar wezen?

 

Het zwembad in Valthermond mout dicht!

Tenminste als ´t aan de gemainte Borger-Odoorn ligt.

Het kost te veul, ´t is te duur!

En dat is veur de bevolking van Valthermond wel hail zuur.

Bienoa vattig joar leden, kwam mede deur de inwoners van Valthermond

‘De Zwaoi’ tot stand,

´n Zwembad dei zo belangriek is veur´t platteland.

Vrouger kon je hier zwemmen in de wieke of daip, mor dat is verleden tied,

En als ´t aan de gemainte ligt, binnen we ´t zwembad straks ook nog kwiet.

Dat ´n zwembad veul geld kost, is zo klaor als´n klontje,

Mor de gemainte hold de aansteker wel hail dicht bie ´t lontje.

Als de bom barst, is ´t te loat veur ´t zwembad in Valthermond,

Doarom kwam er ain actiecomité van de grond.

Mensen dei soamen met de bevolking bekieken of er ´n droagvlak is te vinden,

Zodat ze weer met de gemainte om de toafel kinnen.

Geachte bestuurders van de gemainte, dou niks overhoast!

Want dan zitten je d´r voak noast!

Lot joen hart spreken, ook al is ´t ain moeilijke tied,

Bedenk wel! Wat weg is, binnen we kwiet!

------------------------------------------

 

Brugbeurs Valthermond 3-11-2012

 

Op 3 november jl. waren we als Dorpsbedrijf De Ommezwaoi i.o. vertegenwoordigd op De Brugbeurs in Valthermond.  Naast het werven van nog meer donateurs en vrijwilligers hebben we contacten gelegd met de plaatselijke ondernemers. Kim de Vries had zich aangemeld als vrijwilliger op het gebied van p.r. en kwam ons ondersteunen op de beurs.

Tijdens de beurs hebben zich nog vele vrijwilligers gemeld. Ook werden er gesprekken gevoerd over het voortbestaan van het zwembad. Het was ten tijden van de beurs nog spannend of de gemeenteraad op 8 november akkoord zou geven. Inmiddels weten we dat dat is gelukt. Onder de bezoekers van de stand was onder andere burgemeester Oud van Borger-Odoorn. Hij heeft een formulier ingevuld voor een donatie. Er hebben zich ook een boel bedrijven gemeld die iets willen betekenen voor het zwembad. Wij kijken terug op een geslaagde dag.

Het was een leuke beurs, veel verschillende soorten bedrijven en iedereen had er veel werk van gemaakt. Compliment voor de organisatie, want alles liep gesmeerd. De modeshow met bekende gezichten en de missverkiezing  maakten duidelijk dat we binnen ons dorp en gemeente over veel talenten van klein tot groot beschikken!

De opening werd verricht door burgemeester Marco Out. Naast lovende woorden voor de organisatie van de Brugbeurs, gaf hij ook aan dat hij trots is op het initiatief rondom het zwembad. Leuk om te horen! Corry en Thea hadden hem gevraagd om ook donateur te worden bij doorgang van de plannen. Het bleef niet alleen bij woorden, maar hij ondertekende ook echt het formulier (zie bijgaande foto).

De Brugbeurs bood ons de mogelijkheid om nogmaals de aandacht te vestigen op onze plannen. Hopelijk zijn we daarin geslaagd en kunnen we na donderdag 8 november a.s. van start met het dorpsbedrijf!